Logo Łódzkiego Klastra GamdevPrzełącz tryb wyświetlania

O Klastrze

Łódzki Klaster Gamedev zainicjowany został i objęty koordynacją przez ŁARR S.A. w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Klaster Nowych Technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju projekt w województwie łódzkim, dający możliwość rozwoju powiązań kooperacyjnych we wspólnym sektorze producentów gier komputerowych. Projekt zakłada skupienie w Klastrze instytucji okołobiznesowych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorców zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami z zakresu rozwiązań informatycznych.

W celu uzyskania szczegółowych Informacji prosimy o kontakt z menedżerem projektu p. Edytą Ratajczyk:

e-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pltel. 042 208 92 33

Zakres wsparcia

Dla firm zrzeszonych w klastrze:

Zapewnienie doradztwa specjalistów
Wspieranie aktywności promocyjnej i dystrybucyjnej
Opracowanie strategii dla klastra
Analizy eksperckie
Warsztaty
Określenie celów i wartości dodanej
Cykliczne spotkania dla uczestników
Pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz dotacji unijnych
Pomoc prawna i wsparcie udziału w przetargach i zapytaniach ofertowych
Koordynacja promocji klastra
Wspólne logo
Strona internetowa
Konferencje
Wizyty studyjne
Współpraca z innymi klastrami
Udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych
Pomoc przy organizacji
Kompleksowa obsługa wydarzeń
Pomoc we wdrażaniu nowych patentów

W nowej siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34:

Biuro klastra
Dwa serwery
Sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny

Członkowie